Bloggars politiska påverkan

En viktig milstolpe för bloggarnas roll som politisk aktör var under 2002. Då började nämligen många bloggare skriva om de kommentarer som senatledamoten Trent Lott hade fällt på en fest. Lott hade nämligen sagt saker som kunde uppfattas som rasistiskt. Man började sedan i bloggvärlden att gräva i detta och hittade ytterligare dokument. Detta var […]

Read More

Reklam och bloggar

Att företag har fått upp ögonen för populära bloggar är inte alltid något som har uppskattats. Särskilt inte av bloggarnas läsare. Detta innebär nämligen att bloggarna fylls med reklam. Det reklamsätt som väckt mest kritik och kontrovers är den typ som kallas för sponsrade poster. Sponsrade poster innebär att ett företag betalar en bloggare för […]

Read More

Bloggar och popularitet

Populariteten för bloggar genom åren går knappt att greppa. Det finns otroligt många bloggar och det skapas hela tiden nya som fylls med text. Det finns antagligen inte ett enda ord som inte finns skrivet i en blogg någonstans i världen. År 2008 har man kunnat se att det startades en ny blogg någonstans i […]

Read More

Bloggar och historia

Justin Halls blogg Links from the Underground startades upp redan 1994 och tros vara den första bloggen på internet. Bloggen i bruk och går att läsa. Genom åren har bloggar senare haft en stor påverkan på media och därmed på samhället. Detta har haft både positiva och negativa aspekter beroende på hur man ser det. […]

Read More

Allmänt om bloggar

Människor har under väldigt lång tid i historien ägnat sig åt skrivande och många har ägnat sig åt att skriva dagbok. En dagbok är dock något som man håller för sig själv, ett sätt att skriva av sig om sina upplevelser och känslor och det är karaktäristiskt för en dagbok att ha ett lås omkring […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
youplay