Bloggar och utbildning

Användning av internet och sociala medier har på senare år växt sig allt starkare och nu är det faktiskt mer vanligare att man googlar det man undrar över än att faktiskt fråga folk i sin närhet. Bloggar har funnits i många år men det är inte på senare år som det har blivit en större […]

Read More

Bloggosfären som fenomen

Bloggosfären är ett samlingsnamn som syftar på alla bloggar som finns och vad som händer emellan dem. Man kan säga att det syftar på det som sker i bloggvärlden. Termen implicerar dock att alla bloggar samexisterar som en typ av enhet vilket dock inte är fallet, även om många bloggar idag samlas inom stora portaler. […]

Read More

Lite om mikrobloggar

En mikroblogg är en typ av blogg där det som publiceras är väldigt kortfattat. Det kan vara en enstaka bild, ett enstaka filmklipp eller ett begränsat antal tecken text. Det kan även vara länkar och annat. Mikrobloggande är särskilt populärt bland offentliga personer eftersom det möjliggör ett sätt att hålla kontakt med omvärlden, utan att […]

Read More

Bloggars politiska påverkan

En viktig milstolpe för bloggarnas roll som politisk aktör var under 2002. Då började nämligen många bloggare skriva om de kommentarer som senatledamoten Trent Lott hade fällt på en fest. Lott hade nämligen sagt saker som kunde uppfattas som rasistiskt. Man började sedan i bloggvärlden att gräva i detta och hittade ytterligare dokument. Detta var […]

Read More

Reklam och bloggar

Att företag har fått upp ögonen för populära bloggar är inte alltid något som har uppskattats. Särskilt inte av bloggarnas läsare. Detta innebär nämligen att bloggarna fylls med reklam. Det reklamsätt som väckt mest kritik och kontrovers är den typ som kallas för sponsrade poster. Sponsrade poster innebär att ett företag betalar en bloggare för […]

Read More

Bloggar och popularitet

Populariteten för bloggar genom åren går knappt att greppa. Det finns otroligt många bloggar och det skapas hela tiden nya som fylls med text. Det finns antagligen inte ett enda ord som inte finns skrivet i en blogg någonstans i världen. År 2008 har man kunnat se att det startades en ny blogg någonstans i […]

Read More

Nya Inlägg

Klara låns blogg

Bästa modebloggarna

youplay