En viktig milstolpe för bloggarnas roll som politisk aktör var under 2002. Då började nämligen många bloggare skriva om de kommentarer som senatledamoten Trent Lott hade fällt på en fest. Lott hade nämligen sagt saker som kunde uppfattas som rasistiskt. Man började sedan i bloggvärlden att gräva i detta och hittade ytterligare dokument. Detta var något som vanlig media inte lade märke till i början, men då bloggarna väckte större och större uppmärksamhet kring detta ledde det till att även traditionell media skrev om skandalen. Bloggarna ledde i slutändan till att Lott fick avgå från sitt politiska uppdrag.

Detta och liknande skandaler har lett till att bloggar mer och mer har kommit att accepteras som en legitim källa till nyheter och en maktfaktor i det politiska spelet. Bloggarna har på så sätt lett till att politiker numera inte bara behöver förhålla sig till journalister utan även andra människor. På så sätt minskar korruption och liknande eftersom politiker så att säga mer och mer inte vågar sig på att göra skandalösa saker.

Bloggandet har också haft en viss inverkan i länder där det råder odemokratiska krafter. Genom bloggarna kan man läsa åsikter som inte presenteras i media.

Author calle
Published
Categories Bloggar
Views 1661

Nya Inlägg

Klara låns blogg

Bästa modebloggarna

youplay