Bloggosfären är ett samlingsnamn som syftar på alla bloggar som finns och vad som händer emellan dem. Man kan säga att det syftar på det som sker i bloggvärlden. Termen implicerar dock att alla bloggar samexisterar som en typ av enhet vilket dock inte är fallet, även om många bloggar idag samlas inom stora portaler. Termen myntades redan 1999 som ett skämt av Brad L. Graham och sedan igen år 2002 av William Quick. Idag används det dock inom både media och bland privatpersoner och ibland använder man även ordet för att beteckna allt som sker på internet i sin helhet, vilket dock är en felaktig användning av ordet.

Om man ser bloggosfären som en egen planet så finns det även olika länder och världsdelar inom denna planet. Dessa länder och världsdelar rör sig från områden så som nyhetsbloggar och politiska bloggar ända till matbloggar och hälsobloggar. Det finns även bloggar som skriver om filosofi och om vetenskap.

Author calle
Published
Categories Bloggar
Views 1479

Nya Inlägg

Klara låns blogg

Bästa modebloggarna

youplay